Ana sayfa > Haber > İçerik

Hediye Kutusunun Rolü

Jan 15, 2019

Çünkü hediye kutusu, işlevsel bir paketleme yönteminin sosyal gereksinimlerinin bir uzantısıdır. Bu nedenle, yalnızca paketleme işlevine sahip değil, aynı zamanda bir parçasının rolünü de vurgulamaktadır. Hediye kutusunun zarifliği, eklenen malların değeriyle orantılı olup, malların kullanım değerlerini bir dereceye kadar zayıflatır. Malların korunması genel ambalaja benzer, değeri vurgulamak için ipek gibi malları korumak için daha pahalı ve güzel bir astar kullanacaktır. Dolaşım bağlantısındaki genel ambalaj kadar uygun değildir. Hediyenin değeri göreceli olarak yüksektir ve çarpışmadan kaçınma ve deformasyonsuz olma gibi dolaşımdaki maliyet mutlaka yüksektir. Hiç şüphe yok ki, müşterileri çekmek için güzelleştirici ürünler üzerinde ultra yüksek bir etkiye sahiptir.